Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Technické kroužky

Kroužky technických dovedností byly organizovány společně pro žáky SOU Blatná a základních škol. V projektu jsme měli organizováno celkem pět kroužků:

  • Motocyklový kroužek
  • Kroužek motorových vozidel
  • Elektrotechnický kroužek
  • Kroužek zabezpečovací techniky
  • Kroužek kování a tváření kovů

Motocyklový kroužek
Kroužek byl provozován ve spolupráci s firmou JSM Promotion Blatná a vedený majitelem firmy p. Jaroslavem Staňkem. Firma se zabývá prodejem a servisem motocyklů a čtyřkolek a také stavbou soutěžních speciálů. Žáci tedy mohli pracovat ve velmi atraktivním prostředí a fandové do motocyklů získali mnoho zkušeností.
Cinnost v kroužku byla zaměřena na seznamování s druhy a konstrukcí motocyklů a čtyřkolek, základy údržby a oprav, montážní a demontážní práce na motocyklech, řestavbu, vylepšování a tuning motocyklů, a to vše v souladu s právními předpisy o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Kroužek motorových vozidel
Kroužek motorových vozidel měl obdobné zaměření, ale všeobecnější. Probíhal v odborných dílnách SOU Blatná pod vedením p. Václava Fuščiče, učitele odborného výcviku SOU Blatná.
Žáci se seznamovali s novými technickými trendy v motoristickém odvětví, základy údržby, oprav a možnosti provedení úprav na motocyklu a dalších vozidlech. Zabývali se také renovací historických vozidel a výrobou různých doplňků. Nejoblíbenější činností bylo vylepšování čtyřkolky a nácvik jízdy na tomto vozidle.

Elektrotechnický kroužek
Elektrotechnický kroužek vedli učitelé odborného výcviku SOU Blatná p. Petr Schmid a p. Jiří Ďurián.
Překvapil nás zájem žáků i neelektrotechnických oborů. Žáci si rozšířili základní znalosti a dovednosti v elektrotechnice, orientaci ve schématech
a elektrotechnických součástkách. V kroužku si vyrobili zajímavé přístroje v začátku jednodušší z komerčních stavebnic, pokročilejší pak zvládli kompletní návrh a výrobu přístrojů jako zesilovač nebo alarm od výroby desky plošných spojů, po osazení součástkami a oživení a nastavení zapojení.

Kroužek zabezpečovací techniky
Kroužek byl organizován v prostorech SOU Blatná pod vedením učitelů odborného výcviku p. Petrem Schmidem, p. Jiřím Ďuriánem a p. Václavem Fuščičem.
Pro velký zájem byl kroužek rozdělen na dvě skupiny s různým zaměřením.
První skupina byla zaměřena na zabezpečení budov a základy automatizace a robotiky. Žáci si vyzkoušeli montáž zabezpečení budov, seznámili se s jednotlivými bezpečnostními prvky a naučili se celý systém propojit do ústředny a naprogramovat.
Zaměření druhé skupiny bylo na zabezpečení motorových vozidel – autoalarmy.

Kroužek kování a tváření kovů
Kroužek vedl Bc. Stanislav Kučera, učitel odborného výcviku. Místem konání byla převážně kovárna a svařovna. Zájemci si vyzkoušeli základní operace a pustili se i do základů uměleckého kovářství.