• Elektrikář - dálkové studium

    Elektrikář (DS) Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem Kód elek­tri­kář 26-51-H/01Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky Informace k zahájení školního roku První konzultace dálkového oboru Elektrikář proběhne v úterý 10. 9. 2019 od 14:00 hodin v administrativní budově školy. Účastníkům studia budou na… ...více...

  • Zahájení školního roku 2019-20

    Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 v  8.00 hodin.   Žáci prvních ročníků tříletých oborů se shromáždí na nádvoří před administrativní budovou. Zde se seznámí  s třídním učitelem, prohlédnou si areál školy a budou jim předány informace ke… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy