• Jarní prázdniny

    Vysvědčení za 1. pololetí školního roku bude žákům předáno ve čtvrtek 30. 1. 2020. V pátek 31. ledna jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které u nás hned navazují jarní prázdniny od 3. do 7. února 2020. Po prázdninách ve škole… ...více...

  • Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2020

    Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, ředi­tel ško­ly vyhlásil 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů: Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik): 30 26-51-H/01… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy