• Zahájení školního roku 2019-20

    Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 v  8.00 hodin.   Žáci prvních ročníků tříletých oborů se shromáždí na nádvoří před administrativní budovou. Zde se seznámí  s třídním učitelem, prohlédnou si areál školy a budou jim předány informace ke… ...více...

  • Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2019

    Ředi­tel ško­ly vyhlásil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2019/2020 Počet volných míst do druhého kola: Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um: 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 9 míst 26-51-H/01 Elek­tri­kář: 4 místa… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy