• Májový běh 2019

    Chcete vidět fotky z letošního májového běhu? Podívejte se na náš facebook: https://www.facebook.com/pg/St%C5%99edn%C3%AD-odborn%C3%A9-u%C4%8Dili%C5%A1t%C4%9B-Blatn%C3%A1-320760684676013/photos/?tab=album&album_id=2245037818914947 ...více...

  • Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2019

    Ředi­tel ško­ly vyhlásil 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2019/2020 Počet volných míst do druhého kola: Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um: 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 9 míst 26-51-H/01 Elek­tri­kář: 4 místa… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy