• Přijímací řízení

    Přijímací řízení 2020

    Váže­ní zájem­ci o stu­di­um, ředi­tel ško­ly vyhlásil 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů: Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik): 30 26-51-H/01… ...více...

  • Den otevřených dveří

    Nejbližší den otevřených dveří se v naší škole bude konat v úterý dne 21. ledna 2020 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a prohlídce zveme nejen zájemce o studium a jejich rodiče, ale i všechny ostatní, kteří mají zájem… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy