• Chvála medu

    Časopis Moderní včelař je již patnáct let mediálním partnerem Chvály medu na Horním hradě. Horní hrad u Ostrova nad Ohří (okres Karlovy Vary) je zasazen do svahů Krušných hor. Letošní ročník se koná v sobotu 1. srpna 2020 od 10… ...více...

  • Přijímací řízení

    Druhé kolo přijímacího řízení 2020

    Dne 23. 6. 2020 vyhlásil ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné podávat do 10. 7. 2020. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na https://soublatna.cz/uchazec/prihlasky/. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena pokynem ředitele školy č. 2/2020 čj. 20/2020/SOU ze dne 8.… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy