• Přijímací řízení

    Výsledky přijímacího řízení 2020

    Od 22. dubna jsou na úřední desce zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro tříleté obory. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí již nezasílá. Zájem o nastoupení do oboru musí přijatí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku, jinak rozhodnutí o přijetí pozbývá platnosti.… ...více...

  • Informace k závěru školního roku a přijímacím zkouškám

    Sledujte zde důležité informace k závěru školního roku, které se týkají ukončení studia maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou a přijímacích zkoušek do prvního ročníku oboru Podnikání a Včelař. Oznámení pro žáky 1. a 2. ročníků Vláda ČR schválila s účinností od… ...více...


Naši partneři - instituce, firmy