Back to Top
 

Harmonogram školního roku 2022-23

1. 9. 2022 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2022-23
27. 9. 2022 60. výro­čí zalo­že­ní školy
28. 9. 2022 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké stát­nos­ti, Den ote­vře­ných dveří
 25. 10. 2022 Den ote­vře­ných dveří
26. - 27. 10. 2022 Pod­zim­ní prázdniny
 28. 10. 2022 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho státu
 17. 11. 2022 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demokracii
29. 11. 2022 Den ote­vře­ných dveří
 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Vánoč­ní prázdniny
24. 1. 2023 Den ote­vře­ných dveří
3. 2. 2023 Polo­let­ní prázdniny
27. 2. - 3. 3. 2023 Jar­ní prázdniny
6. 4. - 7. 4. 2023 Veli­ko­noč­ní prázdniny
10. 4. 2023 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí velikonoční
1. 5. 2023 Stát­ní svá­tek - Svá­tek práce
8. 5. 2023 Stát­ní svá­tek - Den vítězství
30. 6. 2023 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2022-23

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2022-23


Top