Back to Top
 

Harmonogram školního roku 2021-22

1. 9. 2021 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2021-22
28. 9. 2021 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké státnosti
 12. 10. 2021 Den ote­vře­ných dveří
28. 10. 2021 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho státu
 27. 10.  - 29.10.2021 Pod­zim­ní prázdniny
 17. 11. 2021 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demokracii
23. 11. 2021 Den ote­vře­ných dveří
 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoč­ní prázdniny
25. 1. 2022 Den ote­vře­ných dveří
4. 2. 2022 Polo­let­ní prázdniny
21. 2. - 27. 2. 2022 Jar­ní prázdniny
14. 4. - 15. 4. 2022 Veli­ko­noč­ní prázdniny
18. 4. 2022 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí velikonoční
1. 5. 2022 Stát­ní svá­tek - Svá­tek práce
8. 5. 2022 Stát­ní svá­tek - Den vítězství
30. 6. 2022 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2020-21

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2021-22


Top