Back to Top
 

Harmonogram školního roku 2020-21

1. 9. 2020 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2020-21
28. 9. 2020 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké stát­nos­ti
 6. 10. 2020 Den ote­vře­ných dve­ří
28. 10. 2020 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho stá­tu
 29. 10.  - 30.10.2020 Pod­zim­ní prázd­ni­ny
 17. 11. 2020 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demo­kra­cii
24. 11. 2020 Den ote­vře­ných dve­ří
 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Vánoč­ní prázd­ni­ny
19. 1. 2021 Den ote­vře­ných dve­ří
29. 1. 2021 Polo­let­ní prázd­ni­ny
8. 2. - 14. 2. 2021 Jar­ní prázd­ni­ny
1. 4. - 2. 4. 2021 Veli­ko­noč­ní prázd­ni­ny
5. 4. 2021 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí veli­ko­noč­ní
1. 5. 2021 Stát­ní svá­tek - Svá­tek prá­ce
8. 5. 2021 Stát­ní svá­tek - Den vítěz­ství
30. 6. 2021 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2020-21

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2020-21


Top