Back to Top
 

Harmonogram školního roku 2023-24

4. 9. 2023 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2023-24
28. 9. 2023 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké státnosti
29. 9. 2023 Ředi­tel­ské volno
 24. 10. 2023 Den ote­vře­ných dveří
26. - 27. 10. 2023 Pod­zim­ní prázdniny
 28. 10. 2023 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho státu
 17. 11. 2023 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demokracii
28. 11. 2023 Den ote­vře­ných dveří
 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 Vánoč­ní prázdniny
23. 1. 2024 Den ote­vře­ných dveří
2. 2. 2024 Polo­let­ní prázdniny
4. 3. - 8. 3. 2024 Jar­ní prázdniny
28. 3. 2024 Veli­ko­noč­ní prázdniny
29. 3. 2024 Stát­ní svá­tek - Vel­ký pátek
1. 4. 2024 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí velikonoční
1. 5. 2024 Stát­ní svá­tek - Svá­tek práce
8. 5. 2024 Stát­ní svá­tek - Den vítězství
28. 6. 2024 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2023-24

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2023-24Top