Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Informace pro žáky > Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2017-18

4. 9. 2017 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2016-17
28. 9. 2017 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké stát­nos­ti
 10. 10. 2017 Den ote­vře­ných dve­ří
 26. 10.  - 27.10.2017 Pod­zim­ní prázd­ni­ny
 28. 10. 2017 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho stá­tu
 17. 11. 2017 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demo­kra­cii
21. 11. 2017 Den ote­vře­ných dve­ří
 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Vánoč­ní prázd­ni­ny
23. 1. 2018 Den ote­vře­ných dve­ří
2. 2. 2018 Polo­let­ní prázd­ni­ny
5. 3. - 11. 3. 2018 Jar­ní prázd­ni­ny
29. 3. - 30. 3. 2018 Veli­ko­noč­ní prázd­ni­ny
2. 4. 2018 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí veli­ko­noč­ní
1. 5. 2018 Stát­ní svá­tek - Svá­tek prá­ce
8. 5. 2018 Stát­ní svá­tek - Den vítěz­ství
29. 6. 2018 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2017-18

 

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2017-18