Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Informace pro žáky > Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2018-19

3. 9. 2018 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2018-19
28. 9. 2018 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké stát­nos­ti
 9. 10. 2018 Den ote­vře­ných dve­ří
28. 10. 2018 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho stá­tu
 29. 10.  - 30.10.2018 Pod­zim­ní prázd­ni­ny
 17. 11. 2018 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demo­kra­cii
20. 11. 2018 Den ote­vře­ných dve­ří
 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoč­ní prázd­ni­ny
22. 1. 2019 Den ote­vře­ných dve­ří
1. 2. 2019 Polo­let­ní prázd­ni­ny
11. 3. - 15. 3. 2019 Jar­ní prázd­ni­ny
18. 4. - 19. 4. 2019 Veli­ko­noč­ní prázd­ni­ny
22. 4. 2019 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí veli­ko­noč­ní
1. 5. 2019 Stát­ní svá­tek - Svá­tek prá­ce
8. 5. 2019 Stát­ní svá­tek - Den vítěz­ství
28. 6. 2019 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2018-19

 

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2018-19