Back to Top
 

Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2019-20

2. 9. 2019 Zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2019-20
28. 9. 2019 Stát­ní svá­tek - Den čes­ké stát­nos­ti
 8. 10. 2019 Den ote­vře­ných dve­ří
28. 10. 2019 Stát­ní svá­tek - Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ké­ho stá­tu
 29. 10.  - 30.10.2019 Pod­zim­ní prázd­ni­ny
 17. 11. 2019 Stát­ní svá­tek - Den boje za svo­bo­du a demo­kra­cii
19. 11. 2019 Den ote­vře­ných dve­ří
 23. 12. 2019 - 5. 1. 2020 Vánoč­ní prázd­ni­ny
21. 1. 2020 Den ote­vře­ných dve­ří
31. 1. 2020 Polo­let­ní prázd­ni­ny
3. 2. - 7. 2. 2020 Jar­ní prázd­ni­ny
9. 4. - 10. 4. 2020 Veli­ko­noč­ní prázd­ni­ny
13. 4. 2020 Stát­ní svá­tek - Pon­dě­lí veli­ko­noč­ní
1. 5. 2020 Stát­ní svá­tek - Svá­tek prá­ce
8. 5. 2020 Stát­ní svá­tek - Den vítěz­ství
30. 6. 2020 Ukon­če­ní škol­ní­ho roku 2019-20

Dokumenty k organizaci školního roku

Kalen­dář­ní plán 2019-20


Top