Back to Top
 

Výuční list obory

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 

Automechanik
(Mechanik opravář motorových vozidel)

Obor je vhodný pro chlapce a dívky se zájmem o techniku, zejména motorová vozidla.
Absolventi se uplatní jako pracovníci autoservisů, strojírenských firem nebo prodejců motorových vozidel

Opravář zemědělských strojů

Obor je vhodný zejména pro chlapce se zájmem o zemědělskou
a komunální techniku.
Absolventi se uplatní jako pracovníci zemědělských a strojírenských firem.
Vzhledem k široké získané odbornosti se jedná o pracovníky, kteří se velmi dobře dokáží přizpůsobit konkrétním podmínkám požadovaným ze strany zaměstnavatelů

Autoelektrikář

Obor je vhodný pro chlapce a dívky se zájmem o motorová vozidla
a elektrotechniku. Během studia získávají žáci podrobné znalosti z oblasti elektrotechniky motorových vozidel a zkušenosti s diagnostikou a opravami elektronických systémů motorových vozidel.
Absolventi se uplatní jako pracovníci autoservisů, strojírenských firem nebo prodejců motorových vozidel

Elektrikář

Obor je vhodný pro chlapce a dívky se zájmem o elektrotechniku.
Absolventi se mají dostatečné znalosti a dovednosti pro práci na elektrických zařízeních do 1000V, včetně datových sítí a prvků zabezpečovací techniky budov. Uplatní jako pracovníci elektrotechnických montážních nebo výrobních firem a pracovníci elektroúdržby.

Top