Back to Top
 

Maturita obory

Podnikání

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
Obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání, kteří chtějí
získat úplné střední vzdělání s maturitou.
Absolventi se uplatní jako spoecializovaní odborníci, střední management firem nebo mohou samostatně podnikat.
Získané maturitní vysvědčení je opravňuje k dalšímu studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Top