Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Uchazeč > Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2018 - 19 jsou plánovány dny otevřených dveří v těchto termínech:

úte­rý 8. říj­na 2019

úte­rý 19. lis­to­pa­du 2019

úte­rý 21. led­na 2020

vždy od 8 do 14 hodin

Srdeč­ně zve­me k návštěvě a pro­hlíd­ce ško­ly nejen zájem­ce o stu­di­um s rodi­či, ale všech­ny, kte­ré zají­má dění na naší ško­le. V tyto dny budou při­pra­ve­ny pro­hlíd­ky všech pra­co­višť s ukáz­ka­mi čin­nos­ti a pre­zen­tu­jí se i part­ne­ři, se kte­rý­mi dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me.

Naši ško­lu samo­zřej­mě může­te navští­vit i kdy­ko­li jin­dy v pra­cov­ních dnech v době od 8 do 14 hodin.