Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Projekty > Rozvoj tech. vzdělávání v Jihočeském kraji

Rozvoj tech. vzdělávání v Jihočeském kraji

Základní informace o projektu

 Název projektu:  Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
 Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007
 Termín realizace projektu:  28. 8. 2013 – 30. 6. 2015
 Výše finančního příspěvku pro naši školu:  8 683 542,94 Kč

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních a odborných školách a učilištích kraje.

Specifickým cílem je:

 • zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení
 • seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání
 • zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky
 • zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech
 • podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání – včetně volnočasových aktivit – určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.
Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.
Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.
Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu

 1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
 2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
 3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
 4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
 5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
 6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
 8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
 9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
 10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
 11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
 12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
 13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709
 14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
 15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267