Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Projekty > Podpora sportu 2013

Podpora sportu 2013

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2013

Obnova zařízení posilovny


V rámci grantového programu Jihočeského kraje získala naše škola příspěvek na obnovu sportovního vybavení.

Název projektu: Obnova zařízení posilovny
Název programu: Jihočeské krajské programy podpory sportu
Předmět podpory Příspěvek na rekonstrukce a vybavení sportovišť
Záměr projektu: Součástí školní tělocvičny je posilovna. Tuto posilovnu využívají žáci při hodinách tělesné výchovy i žáci ubytovaní na domově mládeže v rámci volnočasových aktivit.
Cílem projektu je obnovit zastaralé vybavení posilovny novými posilovacími stroji. Tím se značně zvýší bezpečnost našich žáků při cvičení.
Zároveň předpokládáme, že moderní cvičící stroje vyhovující současným standardům budou pro žáky atraktivnější a zvýší zájem o sport a kondiční cvičení.
Předpokládaný přínos projektu Snížení rizika úrazů při cvičení v posilovně, vyšší využití posilovny našimi žáky pro kondiční cvičení při hodinách tělesné výchovy i pro aktivity ve volném čase na DM.
Způsob realizace projektu: Vybavení posilovny novými posilovacími stroji, které odpovídají současným stadardům a bezpečnostním požadavkům.
Termín realizace: 03/2013 až 11/2013
Celková přidělená výše finančních prostředků: 40 000,- Kč
Celkové uznatelné výdaje: 73 581,- Kč

Realizace projektu

Realizace tohoto projektu byla provedena v březnu 2013.
Do posilovny jsme nakoupili tři nové posilovací stroje:

  • 1 ks univerzální posilovací věž FINNLO AUTARK 1500
  • 2 ks veslovací trenažér KETTLER COACH M

 
Vybavení posilovnyVybavení posilovny