Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Projekty > IROP výzva 32

IROP výzva 32

Základní informace o projektu
„Obnova vybavení odborných učeben a výstavba nové odborné učebny na SOU Blatná“

Projekt „Obnova vybavení odborných učeben a výstavba nové odborné učebny na SOU Blatná“ byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 11 815 744,97Kč, z toho způsobilé náklady 11 597 944,97 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 9 858 253,22Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany SOU Blatná zahájena dne 27. 9. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 30. 11. 2018.

Projekt je zaměřen na získávání a rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně práce s digitálními technologiemi, oblast přírodních věd a technických a řemeslných oborů. Díky osvojení si těchto klíčových schopností bude zajištěna reálná uplatnitelnost studentů na trhu práce.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborného výcviku na SOU Blatná. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení odborných pracovišť, rekonstrukcí současné svařovny a výstavbou nové odborné učebny. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:
• modernizace odborných prostor a vybavení vč. zapojení nových výukových metod,
• vytvoření prostředí vhodných pro teoretickou a zejména pak praktickou výuku,
• zvýšení využívání moderních technologií při výuce,
• zvýšení zájmu o studium přírodních věd a technických a řemeslných oborů,
• rozvoj schopnosti práce s digitálními technologiemi,
• zkvalitnění přípravy studentů na jejich budoucí profesní život,
• zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
• přiblížení výuky požadavkům trhu práce a praxe prostřednictvím spolupráce
s potenciálním zaměstnavatelem,
• motivace žáků partnerských ZŠ k zájmu o odborné studium s vazbou na klíčové kompetence přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory,
• zkvalitnění venkovního prostranství,
• zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy.

Projekt „Obnova vybavení odborných učeben a výstavba nové odborné učebny na SOU Blatná“ je spolufinancován Evropskou unií.