Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Bakalari

Váže­ní uži­va­te­lé škol­ní­ho infor­mač­ní­ho sys­té­mu,
k při­hla­šo­vá­ní může­te pou­ží­vat tuto strán­ku nebo pří­mý odkaz https://bakalari.soublatna.cz