Back to Top
 

Celoživotní vzdělávání

Pro dospě­lé zájem­ce zajiš­ťu­je­me tyto mož­nos­ti vzdělávání:

Vče­lař - dál­ko­vé studium

Elek­tri­kář - dál­ko­vé studium

Kur­zy svařování

Vzdě­lá­va­cí kur­zy pro včelaře

Top