Back to Top
 

Celoživotní vzdělávání

Pro dospě­lé zájem­ce zajiš­ťu­je­me tyto mož­nos­ti vzdě­lá­vá­ní:

Vče­lař - dál­ko­vé stu­di­um

Elek­tri­kář - dál­ko­vé stu­di­um

Kur­zy sva­řo­vá­ní

Vzdě­lá­va­cí kur­zy pro vče­la­ře

Top