Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Den otevřených úlů

Den otevřených úlů

U pří­le­ži­tos­ti Svě­to­vé­ho dne včel pořá­dá SOU Blat­ná a PSNV-CZ

Den otevřených úlů

pátek 17.5. 10:00 – 12:00
sobo­ta 18.5. 10:00 – 12:00
sraz zájem­ců na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou uči­liš­tě

Co pro vás při­pra­ví­me a co uvi­dí­te:
  • živé vče­ly v pozo­ro­va­cím úlu
  • pomůc­ky pro chov včel
  • medo­met pro vytá­če­ní medu
  • vče­lu pod mik­ro­sko­pem
  • ochut­náv­ku medu
  • bese­du se stu­den­ty a uči­te­li stu­dij­ní­ho obo­ru Vče­lař
Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce.

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy