Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Zázemí školy > Svářečská škola

Svářečská škola


svarecska-skola-03
Personální zajištění:

vedoucí svářečské školy:
Bc. Stanislav Kučera
telefon 383 412 324
učitel teoretického vyučování:
Ing. Miroslav Čapek
 telefon 383 412 327
instruktor svařování:
 Vladimír Peršín
 telefon 383 412 336

Přehled služeb zajišťovaných ve výuce svařování

Metoda svařování, školení Počet hodin
Název Označení Teoretická výuka Praktický výcvik Celkem
Svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 1.1 40 120 160
Svařování obalenou elektrodou elektrickým obloukem ZK 111 1.1 40 120 160
Svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře ZK 135 1.1 40 120 160
Zaškolovací kurz pro svářecí dělníky ZP 311-2 1.1 8 16 24

 

Zajištění výuky svařování u jednotlivých oborů vzdělání

Obor vzdělání Ročník Metoda svařování
Opravář zemědělských strojů 2. ZK 311 1.1
3. ZK 135 1.1
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 3. ZK 135 1.1
ZP 311-2 1.1

 

Podmínkou zařazení do svářečského kurzu je lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke svařování.

Žáci absolvují teoretickou výuku a praktický výcvik v souladu s učebními plány a školními vzdělávacími programy zdarma. Ostatní metody svařování lze získat za úplatu.

Výuka svařování je zajišťována za úplatu i pro veřejnost.

Bližší informace na kontaktních telefonních číslech.