Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Události > Adaptační kurz 2017

Adaptační kurz 2017

Na začátku školního roku tradičně pořádá Střední odborné učiliště Blatná adaptační kurz pro studenty prvních ročníků učebních oborů. Letošního třídenního kurzu se 18. až 20. 9. 2017 zúčastnila třída 1. O, obor Opravář zemědělských strojů. Od 20. do 22. září se zúčastnily třídy 1. A, 1. AE a 1. E, obory Automechanik, Autoelektrikář a Elektrikář. Již počtvrté se tento kurz pořádal na domově mládeže SOU Blatná. Letos se kurzu po delší době zúčastnila studentka, která studuje obor Automechanik – mechanik opravář motorových vozidel.
S realizaci kurzu zabezpečovali lektoři firmy ELIO (http://elio.cz), která má sídlo v Praze a má s pořádáním těchto kurzů bohaté zkušenosti. Cílem adaptačního kurzu bylo umožnit studentům prvních ročníků, jejich třídním učitelům a učitelům odborného výcviku vzájemné poznání, a to na samotném začátku školního roku.
Adaptační kurz je veden prvky zážitkové pedagogiky. Studenti si utvářeli sociální vazby formou nejrůznějších her, dovedností, besed a soutěží. Též šlo o to zapamatovat si jména svých spolužáků a najít si místo v kolektivu třídy.
Letošní kurz vedli lektoři Petra a Standa. Navázali se studenty blízký kontakt. Některé aktivity byly určené pouze studentům a lektorům. Jiných se účastnili i třídní učitelé a mistři odborného výcviku. Na začátku bylo seznámení, kde se v kruhu každý zúčastněný včetně lektorů a pedagogů představil a charakterizoval. Stanovila se pravidla. Například že když někdo přijde na aktivitu pozdě, musí za každou minutu vykonat několik kliků či dvojnásobný počet dřepů. To se hned v počátku stalo a opozdilci museli vykonat poměrně velký počet kliků či dřepů, až se orosili. Pak již skoro všichni chodili na aktivity či na chutné jídlo do školní kuchyně či na večerku včas.
Zpočátku lektoři připravili četné hry na zapamatování jmen, Například hra Padající koště, kdy prostřední člověk v kruhu nechal padat koště a přitom vyřkl jméno spolužáka. Jmenovaný měl za úkol koště zachytit. Když zachytil, nešel do středu, když ne, tak šel. Nebo hra, kdy si dvojice studentů domluvila stejná gesta, tvořili dvojici v pexesu. Dva studenti – hráči pexesa šli za dveře, po návratu vyvolávali spolužáky jménem. Když dvojice měla stejné gesto, šla na stranu ke hráči, který uhádl.
V terénu se uskutečnila napínavá hra Bomba, povodeň, nálet, ostrov. Šlo se nádherným blatenským parkem, lektoři vpředu, učitelský dozor vzadu. Když lektor zapískal na píšťalku a vykřikl: „Nálet!“, tak se museli všichni přitisknout k zemi. Při výkřiku „Povodeň!“ museli studenti vystoupit na vyvýšené místo. Při výkřiku „Bomba!“ se museli studenti schovat před zraky lektorů. Pokud se něco někomu nepodařilo, dělal 5 kliků či 10 dřepů. Občas vypadalo, že někteří fyzicky zdatní kluci chtějí dělat kliky záměrně:) Na ostrov s malou plochou se zase museli všichni studenti vejít, museli se navzájem podpořit.
Zajímavá byla hra „V bažině“, která probíhala na cestě v zámeckém parku. Spočívala v tom, že žáci dostali několik papírů (kamenů) a museli se všichni najednou dostat přes dlouhou bažinu po několika kamenech na druhou stranu. Nejdříve byli kluci s dívkou bezradní. Vymýšleli, jak se na druhou stranu dostat při respektování různých tělesných zdatností i proporcí. Při přešlapu či pádu do bažiny museli všichni jít znovu na začátek. To se neobešlo bez emocí. Přechod bažiny vyšel až na čtvrtý pokus, když se nakonec všichni museli vzájemně dohodnout, podporovat se a domluvit na správné taktice, která několik kluků napadla, a realizovat záměr, aby nikdo z papíru nespadl.
Poučná byla i hra, kdy se studenti rozpočítali na týmy. Měli za úkol zvolit vedoucího týmu. Každý tým obdržel syrové vejce. Všichni společně v týmu si mohli fiktivně nakupovat reálné suroviny tak, aby vejce při pádu asi ze 3 metrů přežilo a nerozbilo se. Suroviny byly brčka, špejle, papír, lepenka a ubrousek. Každá surovina něco „stála“. Šlo o to, pokud se vejce nerozbije 2 týmům, vyhrává ten tým, který nakoupil levněji. Obaly vajec byly různé, i fantastické s trčícími špejlemi. Nakonec vedoucí týmů na blatenském stadiónu hodili z výšky volným pádem vejce. Bohu žel všichni šetřili na surovinách tak, že když lektoři rozbalovali obaly vajec jeden po druhém, nakonec se ukázalo, že se všechna vejce rozbila. I to bylo poučné, že je dobré někdy investovat prostředky a úsilí, aby člověk záměru, cíle nebo snu dosáhl.
Skoro po každé aktivitě následovalo zhodnocení pod vedením lektorů. Některé hry byly náročné fyzicky, jiné na spolupráci, ale byly studenty hodnoceny kladně. Studenti si nakonec adaptační kurz užili. Z reakcí studentů, pedagogického sboru i lektorů vyplývá, že adaptační kurz splnil svůj účel. Studenti si z adaptačního kurzu odvezli zážitky, poznali kamarády i pedagogy, což jim určitě pomůže ve studiu.