Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Informace pro žáky > Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

V souladu s ustanovením školského zákona č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v platném znění a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání na středních školách § 5, stanovil ředitel školy termíny závěrečných zkoušek v tříletých oborech vzdělání takto:

TERMÍNY OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ZKOUŠEK V PROSINCI 2017:

    Pro obory vzdělání:

  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 26-57-H/01 Autoelektrikář
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

písemná zkouška:

pátek 8. 12. 2017 pro všechny obory
učebna teoretického vyučování, začátek od 8:00 hodin

ústní zkouška:

pátek 15. 12. 2017 pro všechny obory
technická učebna, začátek od 8:00 hodin

Informace ke konání závěrečné zkoušky:

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil poslední (třetí) ročník studia.
Témata závěrečné zkoušky přebírá škola z jednotného zadání vypracovaného Národním ústavem odborného vzdělávání. Tím je zajištěna objektivita zkoušky a srovnatelná úroveň na všech školách v ČR.
Závěrečné zkoušky v řádném termínu se konají v červnu a skládají se ze tří dílčích částí: písemné, praktické a ústní. Konkrétní termín konání zkoušek stanoví ředitel školy.
V případě neúspěchu mají žáci možnost konat opravnou zkoušku. Opravná zkouška se koná jen z té dílčí části, ze které žák neuspěl. Opravnou zkoušku může žák konat pouze dvakrát z každé dílčí části, nejpozději do pěti let od ukončení posledního ročníku studia.
Opravné a náhradní zkoušky se konají zpravidla v září a v prosinci. Konkrétní termín konání určí ředitel školy.
K opravné zkoušce nebo zkoušce v náhradním termínu se musí žák písemně přihlásit nejméně měsíc předem.

K přihlášení k opravné zkoušce použijte následující formulář:

Přihláška k opravné (náhradní) závěrečné zkoušce