Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Jarní prázdniny

Jarní prázdniny

Vysvěd­če­ní za 1. polo­le­tí škol­ní­ho roku bude žákům pře­dá­no ve čtvr­tek 30. 1. 2020. V pátek 31. led­na jsou jed­no­den­ní polo­let­ní prázd­ni­ny, na kte­ré u nás hned nava­zu­jí jar­ní prázd­ni­ny od 3. do 7. úno­ra 2020. Po prázd­ni­nách ve ško­le začí­ná­me dne 10. 2. 2020 týd­nem B pod­le roz­vr­hu hodin.

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy