1.10.2020
Jíz­da zruč­nos­ti 2020

Adap­tač­ní kurz 2020
20.10.2018
Setká­ní vče­la­řů

11.10.2018
Den moder­ní tech­ni­ky

18.4.2018
Jíz­da zruč­nos­ti

1.11.2017
Ener­gie - budouc­nost lidstva