Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Den moderní techniky 2018

Den moderní techniky 2018

Reportáž z akce zde …

Ve čtvr­tek 11. říj­na 2018 v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671

Co při­pra­vu­je­me:

  • Bese­da s Mar­ti­nem Mací­kem - pilo­tem závod­ní­ho kami­o­nu LIAZ DAKAR a s Petrem Luskem - reno­mo­va­ným foto­gra­fem motor­spor­tu
  • Elek­tro­mo­bil TESLA S
  • Výsta­va země­děl­ské tech­ni­ky John Dee­re, Zetor
  • Mož­nost sve­ze­ní s trak­to­rem VALTRA
  • Výsta­va auto­mo­bi­lů a moto­cy­klů - od his­to­rie až po sou­čas­nost
  • Zku­šeb­ní jízdy s auto­mo­bi­ly ŠKODA Kodi­aq a Karoq
  • Před­vá­dě­ní pro­fe­si­o­nál­ní­ho dílen­ské­ho nářa­dí a vyba­ve­ní
  • Sou­tě­že pro děti
  • A mno­hé dal­ší

Zve­me k návštěvě všech­ny fan­dy stro­jů a tech­ni­ky, zájem­ce o stu­di­um, odbor­ní­ky i širo­kou veřej­nost

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy