Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Uchazeč > Přihlášky

Přihlášky

Tiskopisy přihlášek ke studiu

Vzory platné od roku 2017
Přihláška denní studium – tříleté obory (PDF)
Přihláška denní studium – tříleté obory (XLS)
Přihláška – nástavbové studium (PDF)
Přihláška – nástavbové studium (XLS)
Přihláška – dálkové studium (PDF)
Přihláška – dálkové studium (XLS)

Pokyny k vyplnění přihlášky:

Podrobné pokyny pro vyplnění přihlášek (PDF)

Pro žáky základních škol – tříleté obory vzdělání

Strana A

Obory vzdělání (kód a název):
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
26-51-H/01 Elektrikář
26-57-H/01 Autoelektrikář
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Přihláška musí obsahovat podpis uchazeče (žáka) a podpis jeho zákonného zástupce včetně uvedení jeho jména a příjmení tiskacím písmem. Vyplňte rovněž telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
SOU Blatná vyžaduje pro všechny obory potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

Strana B
Klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce musí být ověřena základní školou – kulaté razítko a podpis ředitele (ředitelky).
Pokud na přihlášce nevyplňujete klasifikaci, musíte přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení za příslušné ročníky.

Termín podání přihlášky do 1. března 2017

 

Pro nástavbové studium

Strana A

Obor vzdělání (kód a název):
64-41-L/51 Podnikání

Řidičský průkaz skupiny – nevyplňujte
U nezletilého žáka musí být uvedeno jméno a příjmení (tiskacím písmem) a  podpis zákonného zástupce žáka.
Pro nástavbové studium se nevyžaduje potvrzení o lékařské způsobilosti.

Strana B

Klasifikace za 1. a 2 ročník a 1. pololetí 3. ročníku potvrzena podpisem ředitele a kulatým razítkem. Průměrný prospěch ze všech předmětů se uvádí na 2 desetinná místa.
V případě, že uchazeč je jíž vyučen, předloží ověřené kopie výučního listu a vysvědčení za 1., 2. a 3. ročník učebního oboru.

Termín podání přihlášky do 1. března 2017

Uchazeči v nástavbovém studiu nebudou potvrzovat nástup do oboru zápisovým lístkem.

 

Pro zkrácené studium, dálková forma

Strana A

Obor vzdělání (kód a název):
41-51-H/02 Včelař

Uvést telefonní kontakt, e-mailovou adresu, zaškrtnou zkrácené studium.

Strana B

Pro studium je vyžadováno potvrzení o lékařské způsobilosti na přihlášce.

Přílohy k přihlášce (ověřené kopie):

Uchazeč, který ukončil střední vzdělání maturitní zkouškou, k přihlášce doloží:
– maturitní vysvědčení

Uchazeč, který ukončil střední vzdělání výučním listem, k přihlášce doloží:
– vysvědčení o závěrečné zkoušce spolu s výučním listem
– vysvědčení za poslední ročník učebního oboru v případě, kdy nebylo vydáno vysvědčení o závěrečné zkoušce

Termín podání přihlášky do 1. března 2017

Uchazeči ve zkráceném studiu nebudou potvrzovat nástup do oboru zápisovým lístkem