Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Uchazeč

Nabízené vzdělávání

SOU Blatná nabízí vzdělání v tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou, a to Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Autoelektrikář, Elektrikář a Opravář zemědělských strojů.
Zájemci o maturitní studium mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Podnikání, které je zakončené maturitní zkouškou.
Dálkové zkrácené studium oboru Včelař je určené pro všechny, kteří mají zájem o chov včel.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Tříleté obory vzdělání

Do tříletých oborů vzdělání je možné přijmout uchazeče, který má ukončenou povinnou školní docházku. To znamená, že úspěšně ukončil základní školu a získal základní vzdělání, nebo alespoň 9 let navštěvovat základní školu. Přijímáme i žáky, kteří vychází z nižšího ročníku ZŠ, pokud splní další podmínky přijímacího řízení.
Uchazeči musí dále splňovat podmínky zdravotní způsobilosti dané nařízením vlády č. 689/2004 Sb. Zdravotní stav potvrzuje ošetřující lékař uchazeče na přihlášce ke studiu.
Základním kritériem v přijímacím řízení je prospěch uchazeče za poslední 3 pololetí základní školy. Známky z hodnocení na vysvědčení se převedou na bodové hodnocení a podle získaného počtu bodů se stanoví pořadí uchazečů. Při větším počtu uchazečů, než je nabídka volných míst pro obor vzdělání, se přijímají jen uchazeči, kteří se podle bodového hodnocení umístili na předních místech.
Podrobnosti a organizaci přijímacího řízení stanoví ředitel školy vždy do konce měsíce ledna na následující školní rok.
Přihlášky ke vzdělávání je nutné doručit do SOU Blatná nejpozději do 1. března.

Nástavbové studium

Nástavbové studium je určeno pro uchazeče, kteří již absolvovali tříleté studium a úspěšně složili závěrečnou zkoušku. Tuto skutečnost musí doložit nejpozději dnem nástupu do 1. ročníku předložením výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Pro studium není stanoveno žádné zdravotní omezení, nevyžadujeme potvrzení ošetřujícího lékaře.
Základním kritériem v přijímacím řízení je úspěšnost uchazeče u jednotné přijímací zkoušky a prospěch za poslední 3 pololetí předchozího studia. Známky z hodnocení na vysvědčení se převedou na bodové hodnocení a podle získaného počtu bodů se stanoví pořadí uchazečů. Při větším počtu uchazečů, než je nabídka volných míst pro obor vzdělání, se přijímají jen uchazeči, kteří se podle bodového hodnocení umístili na předních místech.
Podrobnosti a organizaci přijímacího řízení stanoví ředitel školy vždy do konce měsíce ledna na následující školní rok.
Přihlášky ke vzdělávání je nutné doručit do SOU Blatná nejpozději do 1. března.

Dálkové studium

Dálkové studium oboru Včelař je určeno pro uchazeče, kteří již mají ukončené středoškolské vzdělání v jiném oboru – dokládá se výučním listem nebo maturitním vysvědčením. Tuto skutečnost musí uchazeči doložit současně s podáním přihlášky ke studiu.
Uchazeči musí dále splňovat podmínky zdravotní způsobilosti dané nařízením vlády č. 689/2004 Sb. Zdravotní stav potvrzuje ošetřující lékař uchazeče na přihlášce ke studiu.
Kritériem v přijímacím řízení je prospěch uchazeče na maturitním vysvědčení nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce z tříletého středoškolského studia, případně na posledním vysvědčení ze střední školy. Nepřihlíží se k dalšímu získanému vzdělání (vyšší odborné, vysokoškolské).
Dalším kriteriem je úspěšnost při testu u přijímací zkoušky.
Známky z hodnocení na vysvědčení a výsledky testu se převedou na bodové hodnocení a podle získaného počtu bodů se stanoví pořadí uchazečů. Při větším počtu uchazečů, než je nabídka volných míst pro obor vzdělání, se přijímají jen uchazeči, kteří se podle bodového hodnocení umístili na předních místech.
Podrobnosti a organizaci přijímacího řízení stanoví ředitel školy vždy do konce měsíce ledna na následující školní rok.
Přihlášky ke vzdělávání je nutné doručit do SOU Blatná nejpozději do 1. března.