Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Zázemí školy > Domov mládeže > Ubytovaní žáci

Ubytovaní žáci

1. roč­ní­ky tří­le­tých obo­rů
Opra­vá­ři Auto­me­cha­ni­ci Auto­elek­tri­ká­ři Elek­tri­ká­ři
Str­nad Fran­ti­šek Fras­son Fili­po
Dušek Josef Pišin­ger Patrik
Fous Tomáš Němec Lukáš
Kott­ner Tomáš
Král Daniel
Kůs Miroslav
Neu­žil Hynek
Štěr­ba Jakub
Kor­bel Fran­ti­šek

 

2. roč­ní­ky tří­le­tých obo­rů
Opra­vá­ři Auto­me­cha­ni­ci Auto­elek­tri­ká­ři Elek­tri­ká­ři
Gyürüshi Josef Hodouš Matěj Matěj­ka Josef
Kočí Vác­lav Laci­na Pavel Mareš Luboš
Kou­řim Tomáš Peter­ka Patrik
Kraka Pavel
Macho­vec Petr
Šíd­lo Fran­ti­šek

 

3. roč­ní­ky tří­le­tých obo­rů
Opra­vá­ři Auto­me­cha­ni­ci Auto­elek­tri­ká­ři Elek­tri­ká­ři
Čer­ník Karel Lac­ko Vác­lav Han­zl Petr
Pilát Josef Hin­dic­ký Mário
Jodas Ale­xan­dr
Vilím Mar­tin

 

Nástav­bo­vé stu­di­um
1. roč­ník 2. roč­ník
Kar­vá­nek Fran­ti­šek  Kři­vá­ček Mar­tin
 Kři­vá­ček David
   Ciboch Josef
   Vaněk Josef
   Slá­ma Vla­di­slav