Back to Top
 

Podrob­ná pra­vi­dla sou­tě­že jsou k dis­po­zi­ci ZDE.


Gra­tu­lu­je­me vítězům, kte­rý­mi jsou: 1. kolo - Tomáš Kopp, 2. kolo - Tere­za Jureč­ko­vá, 3. kolo - Patrik Čer­ný, 4. kolo - Zde­něk Zubal, 5. kolo - Pavel Cha­loup­ka, 6. kolo - Vác­lav Šmat, 7. kolo - Voj­těch Navrá­til, 8. kolo - Fran­ti­šek Kor­bel, 9. kolo - Daniel Pro­kop, 10. kolo - Josef Bala­tý, 11. kolo - Simo­na Pro­ko­po­vá, 12. kolo - Milan Raba
Top