Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení 2018

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
nabí­zí­me ješ­tě vol­ná mís­ta ve tří­le­tých obo­rech vzdě­lá­ní:

23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 5 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 6 míst
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář: 6 míst
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 8 míst

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 15. červ­na 2018.

Kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní najde­te zde


Comments are closed.