Hra­vé svá­teč­ní dny, nad­chá­ze­jí­cí čas plný zdra­ví a vita­li­ty, jas­něj­ší a krás­něj­ší nový rok 2021 pře­je SOU Blatná.