Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Naše třídy > Třída 2.P

Třída 2.P

obor Podnikání 2017-19

 

Tříd­ní uči­tel­ka Tříd­ní samo­sprá­va
Mgr. Kate­ři­na Libá před­se­da:
tel. 383 412 329 mís­to­před­se­da:
e-mail: liba@soublatna.cz poklad­ník:

Spolužáci:

Jiří Balog, Milan Budoš, Daniel Čapek, Mar­tin Hanz­lík, Michal Holín, Miloš Hrouda, Fran­ti­šek Kar­vá­nek, Vác­lav Köké­ny, Ondřej Kor­tiš, Karel Kou­bek, David Kulík, Rudolf Mou­rek, Fran­ti­šek Oubrecht, Voj­těch Pod­hor­ský, Jaro­slav Pru­ži­nec, Patrik Pru­ži­nec, Karel Rych­tář, Ondřej Šimů­nek, Tomáš Zroun, Jakub Zykán, Milan Žďán­ský.