Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Naše třídy > Třída 3.O

Třída 3.O

obor Opravář zemědělských strojů 2016-19

Tříd­ní uči­tel Tříd­ní samo­sprá­va
Ing. Lubo­mír Pro­kop před­se­da: Jakub Levý
tel. 383 412 334 mís­to­před­se­da: Tomáš Kou­řim
e-mail: prokop@soublatna.cz poklad­ník:

Spolužáci:

Jakub Baš­ta, Daniel Hájek, Jan Horák, Jiří Hum­po­lec, Pavel Cha­loup­ka, Tomáš Kou­řim, Miloš Kubič­ka, Marek Kuneš, Jakub Levý, Petr Macho­vec, Josef Pavlí­ček, Oleh Ruch­ka, Fran­ti­šek Šíd­lo, Tomáš Tůma, Tomáš Vla­sa­tý, Domi­nik Zýma, Karel Vaňáč, Josef Gyu­ru­si, Pavel Kraka, Ale­xan­der Jodas, Voj­těch Klo­zar, Filip Kraj­zl, Josef Pilát, Mar­tin Vilím