Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Naše třídy > Třída 3.O

Třída 3.O

obor Opravář zemědělských strojů 2015-18

 

Tříd­ní uči­tel­ka Tříd­ní samo­sprá­va
Mgr. Zdeň­ka Pisin­ge­ro­vá před­se­da: Vít Ernst
tel. 383 412 337 mís­to­před­se­da: Ondřej Mašta­líř
e-mail: pisingerova@soublatna.cz poklad­ník: Petr Muzi­ka

Spolužáci:

Vít Bene­dikt, Tomáš Beran, David Braun, Matěj Civá­ni, Karel Čer­ník, Lukáš Diviš,Vít Ernst, Lukáš Ham­ber­ger, Jan Hvězda, Jaro­slav Jed­lič­ka, Ale­xan­dr Jodas, Lukáš Kře­nek, Ondřej Mašta­líř, David Mráz, Petr Muzi­ka, Luboš Pavlík, Jiří Pelák, Petr Perout­ka, Lukáš Petrá­šek, Josef Pilát, Filip Sadí­lek, Pavel Šab­ek, Vác­lav Šafa­řík, Jin­dřich Augustin Šip­la, Mar­tin Vilím.