Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Májový běh 2018

Májový běh 2018

Dne 16. květ­na 2018 opět pořá­dá­me “Májo­vý běh”. Na atle­tic­ké drá­ze bla­ten­ské­ho sta­di­o­nu se set­ka­jí běž­ci všech bla­ten­ských škol od mateř­ských po střed­ní, aby změ­ři­li své síly. Přijď­te je pod­po­řit.

Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy