Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Události > Soutěž „Zemědělská škola“

Soutěž „Zemědělská škola“

Ústav zemědělské ekonomiky a informací a časopis Zemědělská škola vyhlašují soutěž pro žáky středních odborných škol nebo středních odborných učilišť s resortním zaměřením se sídlem na území ČR.

Soutěží se ve 4 kategoriích:

o             Podnikatelský záměr
o             Publicistický článek nebo slohový útvar
o             Blog nebo vlog
o             Youtube video

Přihlášku do soutěže žáci naleznou na http://www.zemedelskaskola.cz/casopis/ a je nutné ji zaslat do 15.5.2017. Soutěžní příspěvek je třeba zaslat do 31.5.2017 poštou na adresu: ÚZEI, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, k rukám Mgr. Pavla Sládka, Ph.D. nebo e-mailem na adresu zps@uzei.cz.

Výherci obdrží v každé kategorii věcné ceny dle vlastní volby v hodnotě:

o             1. místo v dané kategorii – 8 000,- Kč
o             2. místo v dané kategorii – 5 000,- Kč
o             3. místo v dané kategorii – 3 000,- Kč