Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Události > K jádru vědy

Studenti SOU Blatná navštívili interaktivní výstavu K jádru vědy

Dne 22. září 2016 se studenti Středního odborného učiliště v Blatné vypravili autobusem do Českých Budějovic. Na Výstavišti probíhá od 21. 9. 2016 do 10. 1. 2017 interaktivní výstava „Accelerating science“. Návštěva výstavy byla dobrovolná. Zúčastnili se jí zájemci ze tříd 1. E, 2. E a 3. E oboru Elektrikář, 3.  AE oboru Autoelektrikář, 1. A a 3. A oboru Automechanik a několik studentů z 2. O oboru Opravář zemědělských strojů.

Putovní výstavu přináší do Českých Budějovic Jihočeský kraj. Jihočeská metropole je po Ženevě, Barceloně, Athénách aj. evropských velkoměstech další zastávkou.

Populárně naučná interaktivní výstava byla vytvořená a zapůjčená Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN a prezentuje její nejvýznamnější objevy. Součástí výstavy jsou interaktivní exponáty organizací Jaderná elektrárna Temelín, Hvězdárna a planetárium České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická, Jihočeská univerzita. Českobudějovické vysoké školy poskytli výstavě příjemné a fundované průvodce z řad studentů.

V pavilonu B4 jsme se rozdělili na 2 skupiny po 20 lidech. Nejdříve studenti na kole připojeném k alternátoru sami vyrobili elektrickou energii a sledovali svůj aktuální výkon ve wattech. Jednomu studentovi z 1. A se podařilo stanovit rekord.

Pak skupina, kde jsem byl, dostala přiděleného studenta, který v CERNu byl na exkurzi. CERN byl jako mezinárodní projekt založen v r. 1955. V r. 1957 je uveden do provozu první urychlovač. Ukázal nám stav CERNU v současnosti, vysvětlil nám funkci pomocných urychlovačů i hlavního urychlovače protonů (jader vodíku) v kruhovém tunelu o obvodu 27 km, 50 až 150 m pod zemí. Tunel přechází mezi hranicemi Francie a Švýcarska, na zemském povrchu se nachází budovy (kompresory, ventilace, chlazení, ovládací stanice). Vytváří se protonové svazky, které se urychlují na rychlosti blízké rychlosti světla. V detektorech probíhá 20 srážek na každých 200 miliard vystřelených částic, 30 milionů srážek za sekundu. Též se urychlují těžké ionty se záměrem prokázat existenci tzv. kvark gluonové plazmy, která vyplňovala Vesmír několik mikrosekund po Velkém třesku

Srážky částic jsou snímány on-line a zaznamenávány na obrovská datové uložiště. Program pomáhá najít zajímavé srážky částic, které se potom pomocí jiného programu vyhodnocují. Studenty zaujalo, že na stránkách http://www.cern.ch se může každý dobrovolník přihlásit, nainstaluje si aplikaci, kterou dává při internetovém připojení CERNU k dispozici část výpočetní kapacity svého počítače. V CERNU pak v superpočítači dají dohromady zpracovaná data superpočítačem i od mnoha tisíc lidí připojených on-line. To urychlí zpracování dat. Tím se i obyčejní lidé zapojí do nejnovějšího výzkumu.

Průvodce sdělil, že svazek protonů obíhá až 10 hodin, urazí dráhu větší než 10 miliard km. Energie svazku odpovídá vlaku jedoucímu rychlostí přes 200 km/h. Po vystavení vakuového tunelu při prvních zkouškách byl špatný kontakt dodávající elektřinu supravodivým elektromagnetům s teplotou kolem 1,9 K, které svazky urychlují a fokusují. Chyba způsobila vychýlení svazku a poničení části urychlovacího tunelu.

Když skončí experiment, tak se svazek protonů odvede z tunelu a cíleně narazí do stěny, kde působí přeměnu atomů na radioaktivní atomy.

CERN spotřebovává tolik elektrické energie, že musí být napájen ze dvou států, Švýcarska a Francie.

Výstava byla zaměřena i na Vesmír, jeho vznik, teorii Velkého třesku, vznik Sluneční soustavy, otazníky vzniku života na Zemi.

Bylo vysvětleno, jak souvisí Vesmír s mikročásticemi. Při srážkách částic v urychlovači na kratičký okamžik vznikají podmínky, které byly ve Vesmíru těsně po Velkém třesku, kdy byly přítomny částice hmoty i antihmoty. Právě při srážkách mohou vzniknout částice antihmoty a zkoumají se jejich vlastnosti. Některé částice se rozloží na podčástice kvarky, které se zkoumají. V CERNU pátrání po Higgsově bosonu a částicích tvořících temnou hmotu.

Zajímavý byl panel, který připomněl některé technologie, které dal CERN světu k dispozici. Základy internetu v CERNu položil Tim Berners-Lee a rozběhl první webový server, který je umístěn v muzeu CERN. Dále magnetická rentgenová rezonance je technika užívaná především ve zdravotnictví k 3D zobrazení vnitřních orgánů lidského těla.

I ČR přispívá ze státního rozpočtu na provoz CERNu, čeští vědci se účastní vědeckého výzkumu. Když je třeba vyrobit nějaké nové zařízení, přednostně se osloví přispěvovatelské státy a zapojené firmy včetně firem z ČR.

Na konci výstavy byli studenti rozděleni na 2 skupiny, které proti sobě soutěžili v AZ kvízu, kde kontrolními otázkami byly právě otázky z fyziky mikročástic a jaderné fyziky.

Interaktivní výstava byla přínosná v tom, že seznámila studenty s tím, jak člověk hledá odpovědi na otázky vzniku a vývoje Vesmíru, vzniku života a seznámila s některými moderními technologiemi a vědeckými poznatky.

Nakonec nás autobus pana Vohryzky bezpečně odvezl zpět do Blatné.

Aleš Drobník, SOU Blatná