Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Události > Energie – budoucnost lidstva (beseda listopad 2017)

Energie – budoucnost lidstva (beseda listopad 2017)

Dne 1. listopadu 2017 jsme na SOU Blatná přivítali odborníky z oboru energetiky, kteří se studenty prodiskutovali otázky současného a budoucího stavu energetiky v ČR a ve světě. Besedy se zúčastnili studenti oborů Elektrikář a Autoelektrikář z 1., 2. a 3. ročníku. Mottem besedy byl citát německého filosofa Imanuela Kanta: „Nebojte se používat rozum“.
Odborník z praxe z Elektrárny Temelín seznámil studenty se svou pracovní náplní. Pak k zamyšlení nad historií a současností energetiky použil poutavé populárně naučné prezentace, filmové snímky a fotodokumentaci. Vše vedlo k tomu, aby se studenti společně s přednášejícími zamysleli nad budoucností a možnými zdroji energie a nutností energii šetřit.
Pan Tomáš Hejl (viz foto) z pořádající agentury Hejlservis proměřoval dozimetrem radioaktivitu. Přivezl řadu vzorků s různou intenzitou vyzařování radioaktivity bezpečné úrovně i z běžného života (samosvítící ciferník budíku, zelené sklo barvené smolincem), nejrůznějších materiálů, strusky po spalování slámy, minerály včetně smolince (UO2 oxid uraničitý). Na dobrovolníkovi ukázal, jak tlumí voda, resp. lidské tělo plné vody, radioaktivitu strusky.
Se studenty byl diskutována fotovoltaika. V pošmourném počasí byli studenti vyzváni, aby roztočili motorek s vrtulkou napájený fotovoltaickým článkem. Jednoho studenta napadlo ozářit fotodiody pomocí svítilny v mobilním telefonu.
Na závěr proběhla diskuze, kdy byli přednášející osloveni dotazy na různé oblasti energetického průmyslu. Studenty zajímala havárie jaderných elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, jejich příčina, problematika uchování elektřiny, různých zdrojů elektrické energie. Přednášející sdělili jejich výhody a nevýhody.
Vodní elektrárny mají v ČR kapacitu vyčerpanou, v Rakousku s velkým spádem horských řek je jejich kapacita veliká.
Větrné elektrárny zatěžují současně konstruovanou rozvodnou síť nestabilní dodávkou, ale jsou již technická řešení, jak tomu zabránit. Výhodou jsou větrné elektrárny plovoucí (viz obr. z www.tyden.cz) nebo na pobřeží, kdy je větší stabilita dodávané energie.
Fotovoltaika je pro výrobu elektřiny drahá, neobejde se bez dotace, což bývá zneužitelné.
Byl zdůrazněn význam přečerpávacích elektráren a plynové elektrárny v ČR v době energetické špičky.
Bylo zmíněno téma jaderných elektráren a problematika trvalého uložení jaderného odpadu, které představitelé obcí v peticích odmítají, možnosti jeho regenerace.
Byla zmíněna problematika břidlicového plynu a ekologické zátěže při jeho těžbě, kdy se do horniny pumpuje kyselina (podobně jako při těžbě uranové rudy v uzavřeném nalezišti Hamr na Jezeře). Tento neekologický způsob je možný jen v neobydlených oblastech, jako jsou v USA, v Evropě je v řadě zemí jeho těžba zakázána.
I do českých tepelných hnědouhelných elektráren se někdy přidává dřevní hmota v poměru 10 : 1, což ale v objemovém poměru vychází až 1 : 1.
Mluvilo se ekonomických, ekologických, sociálních souvislostech energetiky. I o tom, že v současné době 80 % energie, kterou vyrobíme na Zemi, spotřebovává jen 20 % jejích obyvatel. Průměrná denní spotřeba elektřiny na jednoho člověka je 50 kWh. Řeč byla i o důsledcích toho, že denně na Zemi přibývá 200 tisíc lidí.
Beseda se studentům líbila. Přivítáme tuto akci i v přespříštím roce. Pro studenty oboru Elektrikář je beseda o energetice opakování ke státním závěrečným zkouškám, neboť téma elektrárny a alternativní zdroje energie bývá zařazené do ústních zkoušek.