Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Události > Adaptační kurz 2016

Adaptační kurz 2016

Na začátku každého školního roku pořádá SOU Blatná adaptační kurz pro první ročníky. Letošního třídenního kurzu se 12. – 14. 9. 2016 zúčastnila třída 1.O (opraváři), 14. – 16. 9. třídy 1.A (automechanici) a 1. E (elektrikáři). Již potřetí se tento kurz pořádal na domově mládeže.
S realizací kurzu pomáhala SOU Blatná firma ELIO, která má sídlo v Praze a má s pořádáním těchto kurzů bohaté zkušenosti. Cílem kurzu bylo umožnit žákům prvních ročníků, jejich třídním učitelům a učitelům odborného výcviku vzájemné poznání a to na samotném začátku školního roku. Žáci měli možnost vytvořit si sociální vazby, zapamatovat si jména svých spolužáků a najít si místo v kolektivu.
Adaptační kurz byl veden prvky zážitkové pedagogiky. Žáci si utvářeli vazby formou nejrůznějších her, dovedností, besed a soutěží. Nejvíce se žákům líbila hra „V bažině“, která probíhala v zámeckém parku. Spočívala v tom, že žáci dostali 7 papírů a museli se všichni najednou dostat přes most (bažinu) na druhou stranu. Museli se vzájemně domluvit na taktice a jak to udělat, aby nikdo z papíru nespadl. Všechny hry byly hodnoceny kladně, ačkoli si někteří sáhli na dno svých sil.
Nevšední atmosféru umocňovalo krásné počasí. Z reakcí žáků, pedagogického sboru i lektorů vyplývá, že adaptační kurz splnil svůj účel. Žáci s z adaptačního kurzu odvezli zážitky, poznali kamarády i pedagogy, což jim určitě pomůže v náročném studiu.