Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Vzájemné učení ZŠ/SŠ

Programy vzájemného učení

Programy vzájemného učení jsou jednou z klíčových aktivit projektu. Žáci SŠ společně s učiteli připravují a realizují pro žáky základních škol vzdělávací aktivity zaměřené na technické vzdělávání. Realizace těchto aktivit probíhá v rámci pravidelných jednodenních exkurzí žáků ze ZŠ okolních obcí.
Žáci 8. a 9. tříd ZŠ mají možnost důkladně se seznámit s obsahem oborů vzdělání, které se vyučují na naší škole. Sami si vyzkouší technické dovednosti nezbytné pro současné provozování daného oboru.

Do projektu se zapojilo celkem 14 škol z našeho regionu:
ZŠ Březnice,  ZŠ Bělčice,  ZŠ Čimelice,  ZŠ Hvožďany,  ZŠ Mirovice,  ZŠ Mirotice,  ZŠ Rožmitál pod Třemšínem,  ZŠ Sedlice,  ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Povážská Strakonice,  ZŠ Štěkeň a ZŠ Záboří.

Žáci, základních škol se na našem učilišti sezna­mo­vali se základ­ními pra­cov­ními ope­ra­cemi ruč­ního obrá­bění. Poznali vyba­vení opra­vá­ren­ských dílen a mohli si sami vyzkou­šet jed­no­dušší pra­covní ope­race. Při prak­tic­kých čin­nos­tech vyráběli růz­né před­měty, které si mohli odnést a pochlu­bit se s nimi rodičům.

Jedním z hlavních cílů této aktivity byla podpora pro rozhodování, jaký typ školy si mají žáci vybrat po ukončení ZŠ. U nás si mohli na vlastní kůži vyzkoušet svoji šikovnost, poznat lépe zaměření a činnosti v technických oborech a mít tedy více informací, poznatků a zkušeností pro volbu svého budoucího povolání.