Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Klíčové aktivity

Modernizace vybavení SOU Blatná pro technické vzdělávání

ŠVP oborů školy předpokládá vysoký podíl praktických činností žáků. Z prostředků projektu budeme mít možnost modernizovat a doplnit vybavení pracovišť odborného výcviku.

V této aktivitě se uskuteční pořízení výukového vybavení a související odborné školení pedagogů pro jeho obsluhu:

Investice:
Diagnostika podvozků motorových vozidel, vyvažovačka kol s příslušenstvím – pro podporu výuky odborného výcviku oborů automechanik, autoelektrikář
Válcová zkušebna brzd – pro podporu výuky odborného výcviku oborů automechanik, autoelektrikář
Zařízení pro diagnostiku a zkoušení tlumičů pro podporu výuky odborného výcviku oborů automechanik, autoelektrikář
Svařovací simulátor – pro podporu výuky odborného výcviku oborů opravář zemědělských strojů a podporu společného vzdělávání se žáky ZŠ
Řezací stroj pro inovaci vzdělávání ve svářečské škole SOU
Model stavebnice čtyřkolky – pro podporu společného vzdělávání se žáky ZŠ a zájmovou činnost
Model robotického pracoviště pro podporu společného vzdělávání žáků SOU a ZŠ
Audiovizuální pracoviště pro podporu prezentace technických prostředků a zařízení při společném vzdělávání a zájmové činnosti žáků SOU a ZŠ

Nástroje a nářadí:
elektrotechnické nářadí a přístroje pro vybavení výukového pracoviště elektrotechnika, pro výuku odborných dílen ZŠ a oboru elektrikář
automatizační prvky a elektronické prvky zabezpečovací techniky pro výuku elektrikářů a dílen ZŠ
ruční a elektrické nářadí pro obrábění materiálu, výuka odborných dílen ZŠ a oborů SOU
ruční a pneumatické nářadí pro práce v autoopravárenství, pro výuku oboru automechanik a autoelektrikář
elektronické příslušenství vozidel pro výuku oboru automechanik a autoelektrikář a pro seznámení žáků ZŠ
montážní nářadí pro výuku oboru automechanik a odborných dílen ZŠ
montážní vozíky s vybavením pro dílu odborného výcviku, opravář zemědělských strojů 4 ks

 Volnočasové aktivity pro žáky SOU Blatná a žáky ZŠ

Volnočasové aktivity budou společné pro žáky ZŠ i SŠ. Tyto aktivity budou realizovány organizováním zájmových kroužků společných pro žáky SOU i ZŠ:
Zájmový kroužek technických dovedností zaměřený na jednostopá motorová vozidla

Kroužek bude fungovat v prostorách společnosti JSM Promotion s.r.o., která se zabývá vývojem a stavbou motocyklů a čtyřkolek, umístněním zájmového kroužku do prostoru firmy chceme zvýšit motivaci žáků o specifickou techniku, kterou v projektu pořídit nemůžeme.

Zájmový kroužek technických dovedností zaměřený na dopravní prostředky a automobily
Kroužek bude veden učiteli odborného výcviku v prostorách dílen SOU, jeho zaměření je na poznání konstrukce motorových vozidel renovaci dílů a strojních skupin a tuning.

Zájmový kroužek technických dovedností zaměřený na elektroniku a elektrotechniku
Kroužek je veden učiteli odborného výcviku v SOU, je zaměřen na stavbu a oživení elektronických a elektrotechnických zařízení.

Zájmový kroužek technických dovedností zaměřený na zabezpečovací techniku budov a autoalarmy
Kroužek je veden učiteli odborného výcviku v SOU, je zaměřen na provoz a programování zabezpečovacích ústředen a provoz kamerových systémů.

Zájmový kroužek technických dovedností zaměřený na tváření kovů a kování
Kroužek je veden učiteli odborného výcviku v SOU, je zaměřen na práci s kovem a dovednostní zručnost.

Činnost kroužků v SOU bude podpořena materiálovým vybavením z projektu, kroužek u firmy bude podpořen úhradou pronájmu prostor včetně odborného technického vybavení.

 

Sdílení učeben/dílen SOU Blatná pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání

V této aktivitě bude naše škola zabezpečovat výuku povinného nebo povinně-volitelného předmětu „Pracovní vyučování – dílny“ pro žáky osmých a devátých tříd blatenských ZŠ v dílenských prostorách SOU. Výuka bude zabezpečena učiteli odborného výcviku SOU za spolupráce s učitelem základní školy.

 

Programy vzájemného učení

Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na technické vzdělávání. Realizace této aktivity bude probíhat v rámci pravidelných jednodenních exkurzí žáků ze ZŠ okolních obcí.

Učitelé a žáci SOU budou seznamovat žáky 8. a 9. tříd ZŠ s technickými dovednostmi nezbytnými pro současné provozování daného oboru. Škola vytvoří samostatný prostor pro žáky ZŠ umožňující poznání techniky související s obory.

 

Zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů

Aktivita bude realizována v odborném výcviku v oborech opravář zemědělských strojů, automechanik, autoelektrikář, elektrikář. Cílem je předat žákům nové poznatky z oboru a rozšiřovat jejich technický obzor.
Součástí této dlouhodobé spolupráce s budoucími zaměstnavateli bude vedle zapojení odborníků do výuky odborného výcviku i dlouhodobý pronájem techniky, na které bude výuka prováděna. Jedná se o techniku v takovém množství a cenových relacích, které bychom nemohli realizovat nákupem. Dlouhodobý pronájem umožní žákům i učitelům dlouhodobý kontakt se současnou technikou z jednotlivých oborů, tím se prohloubí motivace k hlubšímu poznání techniky a rozvoji technického myšlení žáků.

Partnerské firmy:

LIVA Předslavice s.r.o. – autorizovaný prodejce zemědělské techniky a technologií, dlouhodobě spolupracuje se SOU v oblasti přípravy opravářů zemědělských strojů.
Strom Praha a.s., středisko Lnáře – prodej a servis zemědělské techniky, dlouhodobě spolupracuje se SOU v oblasti přípravy opravářů zemědělských strojů.
Autocora Praha a.s. – dodavatel součástí automobilů a servisní techniky, dlouhodobě spolupracuje se SOU v oblasti přípravy automechaniků a autoelektrikářů.
Školící středisko Bosch Praha – provádí školení na automobilovou techniku, dlouhodobě spolupracuje se SOU v oblasti přípravy automechaniků a autoelektrikářů.
Bi Esse Elimat s.r.o. – dodavatel elektrotechnických komponentů, dlouhodobě spolupracuje se SOU v oblasti přípravy elektrikářů.

 

Odborné exkurze

Pořádání odborných exkurzí pro žáky SOU do výrobních firem:
TPCA Kolín – pro obory automechanik, autoelektrikář
Škoda Mladá Boleslav – pro obory automechanik, autoelektrikář
LIVA Předslavice – pro obor opravář zemědělských strojů
STROM Praha – pro obor opravář zemědělských strojů
Pottinger Vodňany – pro obory opravář zemědělských strojů a automechanik
Aisin Písek – pro obory elektrikář, autoelektrikář
Jablotron Liberec – pro obory elektrikář

 

Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání

Aktivita bude řešena v rámci mimoškolní činnosti žáků na domově mládeže školy. V první fázi se žáci seznámí s úkolem a vypracují vlastní projekt týkající se příslušné technické památky. Poté bude následovat exkurze do technické památky. Po realizaci exkurze žáci projekt zakončí zhodnocením exkurze, projekt a další poznatky zveřejní na webu školy.

Navštívené technické památky Jihočeského kraje:
Městská elektrárna Písek
Schwarzenberský plavební kanál