Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Evaluační zpráva

Splnění cílů projektu

Projekt „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ byl ukončen k 30. 6. 2015. Při hodnocení realizovaných akcí a aktivit můžeme konstatovat, že projekt splnil všechny plánované cíle.

Realizované nákupy investičního majetku pro potřeby výuky umožnily vybavit pracoviště odborného výcviku moderními diagnostickými a servisními stroji, se kterými mají naši žáci možnost pracovat. Žáci se tak v odborném výcviku učí moderní pracovní postupy na vybavení, které je na současné špičkové technické úrovni. Nejvíce se tato aktivita projevila ve vybavení pracoviště oboru Automechanik a Autoelektrikář, pro které jsme pořídili vyvažovačku kol a zkušebnu brzd a tlumičů osobních automobilů.

Nově pořízená a modernizovaná pracoviště jsou prakticky denně využívána pro nácvik servisních a opravárenských činností. Zde se nejedná jen o zmíněné pracoviště školního autoservisu, ale i o vybavení svařovny plamenovým řezacím strojem pro řezání a přípravu materiálu ke svařování. Virtuální simulátor svařování zase umožní žákům na úvod svařovacího kurzu vyzkoušet si základní svářečské dovednosti bez nutnosti skutečného svařování. To jednak zvyšuje bezpečnost práce a zajišťuje úsporu nákladů oproti klasickému výcviku přímo na svářečském pracovišti.
Vybavení dílny strojního obrábění moderní pásovou pilou na kov rovněž zvyšuje technickou úroveň pracoviště, zvyšuje bezpečnost práce a umožňuje žákům poznat další z možností strojního obrábění materiálu.

Aktivita „Zapojení odborníků z praxe do výuky“ rozšířila spolupráci školy a firem v regionu. Již dříve jsme se snažili podobné aktivity realizovat. Díky finanční podpoře z projektu jsme mohli odborná školení provádět ve větším rozsahu a zajistit i krátkodobý pronájem vhodné techniky – převážně zemědělských strojů, servisní dílenské techniky a prvků domovní elektrické instalace. Tím měli žáci možnost podrobně se s novou technikou seznámit nejen při samotném školení, ale i následně samostatně nebo při výuce s učiteli.
Předpokládáme, že navázané kontakty s firmami budeme využívat i do budoucna.

Podrobné zhodnocení předkládáme v evaluační zprávě

Evaluační zpráva projektu

Další ohlasy a publicita projektu

Tisková zpráva ZŠ Mirovice ze dne 23. 10. 2013
Článek z tisku – Blatensko sobě 05/2014
Článek z tisku – Blatensko sobě 11/2014
Tisková zpráva ZŠ Mirovice ze dne 11. 2. 2015
Tisková zpráva ZŠ Mirovice ze dne 25. 3. 2015