Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Zájmová činnost

Zájmová činnost

Ve škole zajišťujeme zájmovou činnost formou technických kroužků, kterých se mohou zúčastňovat žáci naší školy, ale navštěvují je i žáci blatenských základních škol.

Kroužek motorových vozidel

Vedoucí kroužku: Václav Fuščič
Místo činnosti: Dílna odborného výcviku SOU Blatná
Obsahové zaměření činnosti: – seznamování s novými technickými trendy v motoristickém odvětví,
– bezpečnost jízdy v silničním provozu (příprava na jízdu, zásady bezpečné jízdy),
– základy údržby, oprav a možnosti provedení úprav na motocyklu a dalších vozidlech,
– renovace historických vozidel (veteráni),
– vylepšování a tuning vozidel – pravidla, soulad s předpisy,
– poradenství v opravárenství motorových vozidel,
– praktické provádění běžných oprav na různých typech vozidel.

Stránky kroužku na facebooku

Elektrotechnický kroužek

Vedoucí kroužku: Petr Schmid, Jiří Ďurián
Místo činnosti: Dílna elektro odborného výcviku SOU Blatná
Obsahové zaměření činnosti: základní znalosti a dovednosti v elektrotechnice:
– Ohmův zákon, Kirhofovy zákony, orientace ve schématech
– orientace v elektrotechnických součástkách
– měření parametrů základních součástek (rezistory, kondenzátory, diody, atd.)
– měření základních veličin (napětí, proud, odpor, kapacita, atd.)
– výroba DPS (plošných spojů)
– sestavení a oživení jednoduchých obvodů
vyšší dovednosti v elektrotechnice:
– sestavování a oživení složitějších obvodů
– měření dalších veličin (frekvence, průběhy střídavých veličin, atd.)
– měření parametrů polovodičových součástek (tranzistory, tyristory, atd.)
– programování mikrokontrolerů PICAXE
– prohlubování dovedností v elektrotechnice, návrh a stavba elektrických přístrojů

 

Kroužek výpočetní techniky

Vedoucí kroužku: Ing. Zbyněk Hofman
Místo činnosti: PC učebna SOU Blatná
Obsahové zaměření činnosti:  základní znalosti a dovednosti v ovládání PC:
– nastavení počítače a operačního systému
– využívání běžných a speciálních programů.
Žáci mají možnost vypracovat si osobní elektronické úkoly (ať zadané v hodinách, tak pro vlastní zájmovou činnost). Vyučující je jim k dispozici pro konzultace, týkající se výpočetní techniky. Také se zde žáci naučí lépe ovládat počítač a procvičí si některé programy, které by mohli ve své praxi i osobním životě potřebovat.
V neposlední řadě mají žáci přístup na internet a mohou tak rozvíjet svojí počítačovou a informační gramotnost.