Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Školská rada

Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 26.7.2005 zřídila ke dni 1. září 2005 usnesením č. 723/2005/RK podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 Školskou radu SOU Blatná.

Složení školské rady SOU Blatná pro funkční období 2017 – 2020

Za oprávněné osoby – zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

 • Štěpán Šatava
 • Jiří Humpolec

Za pedagogy školy:

 • Bc. Stanislav Kučera
 • Ing. Arnošt Kabát

Za zřizovatele školy:

 • Ing. Bohumír Papáček
 • Ing. Václav Cheníček

Školská rada v tomto složení byla zvolena v řádných volbách 14. – 15. června 2017 a schválena usnesením rady Jihočeského kraje ze dne 20. 7. 2017.

Případné podněty či návrhy zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, studentů, pedagogických pracovníků k projednání Školské radě SOU Blatná zasílejte na Střední odborné učiliště Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, Ing. Arnošt KABÁT nebo na e-mail kabat@soublatna.cz, tel. 383412327.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a má podle zákona tyto hlavní úkoly:

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Dokumenty školské rady

zápis z jednání školské rady č 1-2017

Školská rada a zákon č. 561-2004 Sb.
Jednácí řád školské rady