Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Školská rada

Školská rada

Volby Školské rady SOU Blatná pro funkční období 2017 – 2020

V červnu 2017 se uskuteční nové volby školské rady pro následující funkční období.

Harmonogram voleb

Shromáždění oprávněných osob, podání informací 24. – 28. dubna 2017
Přijímání návrhů na kandidáty do 22. května 2017
Zveřejnění kandidátních listin do 26. května 2017
Termín voleb 14. – 15. června 2017
Zveřejnění výsledků voleb 16. června 2017

 

Informační dopis k volbám školské rady 2017
Tiskopis pro návth kandidáta – oprávněné osoby
Tiskopis pro návrh kandidáta – pedagogové školy

Rada Jihočeského kraje dne 26.7.2005 zřídila ke dni 1. září 2005 usnesením č. 723/2005/RK podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 Školskou radu SOU Blatná.

Školská rada SOU Blatná je šestičlenná. Volby kandidátů pro nové funkční období proběhly ve dnech 19. a 20. 6. 2014.

Případné podněty či návrhy zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, studentů, pedagogických pracovníků k projednání Školské radě SOU Blatná zasílejte na Střední odborné učiliště Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, Ing. Arnošt KABÁT nebo na e-mail kabat@soublatna.cz, tel. 383412327.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a má podle zákona tyto hlavní úkoly:

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Složení Školské rady SOU Blatná
pro funkční období 2014 – 2017:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky:
Vladimír Bartoš
Miroslava Kopáčková

Za pedagogy školy:
Ing. Arnošt Kabát
Bc. Stanislav Kučera

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Bohuslav Navrátil
Ing. Václav Cheníček

Volby proběhly podle volebního řádu č. PP/14/RK, který schválila Rada kraje dne 4.1.2005 čj. 11/2005/RK.

Dokumenty školské rady

Zapis z jednani školské rady 5.10.2016
Zápis z jednání školské rady 27.5.2016
Zápis z jednání školské rady 9.10.2015
Zápis z jednání školské rady 27.8.2015
Zápis z jednání školské rady 12.5.2015
Školská rada a zákon č. 561-2004 Sb.
Jednácí řád školské rady