Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > O škole > Historie

Historie

Milníky školy

2015Redesign webových stránek školy
2014Vytvoření nového logotypu školy a prezentačních materiálů
2012Obnova vybavení počítačové učebny
Spuštění e-learningového portálu pro žáky
2011Otevření učebního oboru Včelař
2010Rekonstrukce počítačové sítě školy, propojení budov optickými kabely
Zavádění interaktivních tabulí do tříd
2009Zavedení Školních vzdělávacích programů do výuky oborů vzdělání
2008Investice do zařízení pro diagnostiku podvozků vozidel
2004Investice do nové diagnostiky motorů
2003Otevření stanice pro měření emisí
Vytvoření první webové prezentace školy
2002Název školy je změněn na Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
2001Škola se stává příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem
1998Otevření oboru Autoelektrikář
1996Otevření autoservisu pro veřejnost v areálu školy
1994Zrušení Střediska pracovního vyučování Tesla Blatná a nahrazení elektrotechnických oborů výukou Elektrikář se zaměřením na slaboproud
Otevření oboru Instalatér (výuka byla ukončena v roce 2005)
Otevření nástavbového maturitního oboru Podnikání v technických povoláních, později Podnikání v oboru, dnes pouze Podnikání
1992Rozšíření učebních oborů o Mechanik opravář pro motorová vozidla (automechanik)
1991Škola se stává příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zemědělství ČR
1988Otevření Střediska pracovního vyučování Tesla Blatná, k. p., zavedení oborů Mechanik elektronických zařízení a Elektrotechnická výroba
1974Škola otevírá čtyřletý maturitní obor Operátor zemědělské techniky (výuka oboru byla ukončena v roce 1994)
Název školy je změněn na Střední odborné učiliště zemědělské v Blatné,
zřizovatel VHJ STS a OZS Praha 9 – Vinoř
1962Založení Odborného učiliště Blatná při Strojní traktorové stanici Strakonice
Vzniká jedna třída učebního oboru Opravář zemědělských strojů

 

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE A ÚPRAVY

2008Energetický audit
2007Rekonstrukce podlahy sálu tělocvičny
2006Rekonstrukce vytápění a rekonstrukce svařovny
2003Rekonstrukce venkovního hřiště s umělým povrchem
2000Rekonstrukce objektu staré kotelny na tělocvičnu
1995Rekonstrukce školní jídelny
1994-96Plynofikace školy, výstavba lokálních kotelen
1977Otevření pavilónu učeben a zázemí pro teroretické vyučování
1964Otevření domova mládeže