Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Maturita

Informace ke konání maturitní zkoušky:

Maturitní zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil poslední ročník studia. Ke konání zkoušky se musí žák přihlásit podáním přihlášky řediteli školy, a to pro jarní termín nejpozději do 1. prosince a pro podzimní termín do 25. června. Tiskopis přihlášky a podrobné informace získají žáci od třídní učitelky.
Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Opravnou zkoušku může žák konat nejvýše dvakrát z každé dílčí části zkoušky.

Dokumenty k maturitní zkoušce:

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka
Školní témata k ústní zkoušce z anglického jazyka
Školní témata k ústní zkoušce z německéhojazyka
——-
Publikace k maturitě 2016
Maturitní zpravodaj 34/2015 přihlašování ke zkouškám na jarní období 2016
Maturitní zpravodaj 33/2015